1. Uluslararası Kazakistan'ın Bağımsızlığı, Kültürel Yaklaşımlar, Tekstil ve Gıda Mühendisliğinde Modern Eğilimler Forumu Bildiri Kitabı

Kazakhstan Forum Proceeding Book-Final Version.pdf

X