Kategoriler

Hakkımızda

Hakkımızda

Misyonumuz;

  • Katma değer yaratma potansiyeli olan bilimsel çalışmaların sunulduğu,
  • Geleneksel değerler ve yenilikçi fikirler ile harmanlanan kültürel ve sanatsal eserlerin tanıtıldığı,
  • Başta Avrasya ve Türk Dünyası olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarından bilim insanlarının bir araya getirildiği,
  • Akademisyenler ile iş dünyası aktörlerinin ticarileştirilebilir yeni uygulamalar için buluşturulduğu
  • Akademi seviyesinde eğitim alan öğrencilerin bahsi geçen hususlarda aydınlatıldığı evrensel ölçekte kongreler gerçekleştirmektir.
X